OBRÁZEK : knihovna_brada.jpg
 

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH KNIHOVNY OBCE
BRADA-RYBNÍČEK
 

Na této stránce pro vás připravujeme některé zajímavosti z oblasti literatury a kultury obecně. V rubrice Seznam knih je uveden přehled  titulů, které jsou v knihovně k dispozici. Knihovna zajišťuje i výpůjčky titulů z Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně (KVČJ).

 

Knihovnice: RNDr. Věra Černá

 E-mail:vera.cerna@zdrav.cz

OTVÍRACÍ DOBA:
Každý pátek (mimo svátek) 17 - 18 hodin 

 

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Latinský výrok (přísloví, rčení) pro tento týden:

Finis alterius mali gradus est futuri

Konec jednoho zla je jen krokem k druhému

Srovnej:

Neštěstí nechodí samo

O nešťastném člověku se říká: "Neštěstí si u něj podává dveře"

 ☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

Představujeme nový titul v naší knihovně:

Dějiny první republiky - Věra Olivová

Anotace

Ve své přehledné práci věnované dějinám tzv. první republiky se Věra Olivová věnuje zejména českým politickým dějinám. V deseti kapitolách sleduje vnitřní vývoj i mezinárodněpolitické vazby československého státu od jeho vzniku v říjnu 1918, přes 20.léta a bouřlivou hospodářskou krizi, až k velké politické krizi v druhé polovině 30. let. Velkou pozornost věnuje rozboru kritického roku 1938. Svoji práci zakončuje popisem epizodické tzv. druhé republiky na přelomu let 1938 a 1939. Publikaci doplňují tabulky a grafy dokumentující politickou podobu Československé republiky let 1918 - 1939.

 

2020 je  Mezinárodním rokem oslav zdraví rostlin

Významné dny v lednu 2020

Významná výročí v týdnu od 13. do 19. 1. 2020

Kulturní Zařízení Města Jičína – nejbližší akce

 

OBRÁZEK : do_knihovny_uvod.jpg