OBRÁZEK : knihovna_brada.jpg
 

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH KNIHOVNY OBCE
BRADA-RYBNÍČEK
 

Na této stránce pro vás připravujeme některé zajímavosti z oblasti literatury a kultury obecně. V rubrice Seznam knih je uveden přehled  titulů, které jsou v knihovně k dispozici. Knihovna zajišťuje i výpůjčky titulů z Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně (KVČJ).

 

Knihovnice: RNDr. Věra Černá

 E-mail:vera.cerna@zdrav.cz

OTVÍRACÍ DOBA:
Každý pátek (mimo svátek) 17 - 18 hodin 

 

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Latinský výrok (přísloví, rčení) pro tento týden:

Imparibus numquam bene plaustrum trahitur equis

Nespřežení koně nikdy netáhnou dobře svůj vůz

Srovnej:

Jako nespřežení koně

Jeden čehý, druhý hot

 ☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

Představujeme nový titul v naší knihovně:

Hledání společného světa: Úvahy o filosofii a proměnách vědomí - Zdeněk Neubauer

Anotace

Dvacet esejů českého biologa a filozofa Zdeňka Neubauera přináší svěží a neotřelý pohled na přírodu i kulturu. Svět zde není vnímán očima tradiční přírodovědy jako výskytiště lhostejných a nesouvisejících objektů, jejichž existence je určována neměnnými přírodními zákony či náhodou. Neubauer chápe přírodu a s ní člověka jako propojený celek, jehož smysl se ukazuje velmi konkrétně v každé jednotlivé bytosti a její podobě. Podoby a tvary tak nejsou náhodné, vše živé v nich zjevuje své nitro, svou svébytnou interpretaci světa. Cesta z chladné objektivní reality zpět do přirozeného prostoru podob, tvarů, rozpoznávání a interpretace je pro člověka zároveň cestou domů, do světa, který můžeme společně sdílet a jehož povaha se v nás zrcadlí. Kniha navazuje na výbor O počátku, cestě a znamení časů vydaný nakladatelstvím Malvern v roce 2007.

Zdeněk Neubauer (30. 5. 1942 – 5. 7. 2016) byl český filosof a biolog a duchovní otec celé intelektuální generace.

V roce 2001 získal Cenu VIZE 97, v roce 2008 cenu Toma Stopparda za esejistiku.

Významné dny v prosinci 2019

Významná výročí v týdnu od 2. do 8. 12. 2019 

Kulturní Zařízení Města Jičína – nejbližší akce

 

OBRÁZEK : do_knihovny_uvod.jpg