OBRÁZEK : knihovna_brada.jpg

 

Knihovna obce Brada- Rybníček

Před Vánocemi 2009 byla v prostorách obecního úřadu slavnostně otevřena knihovna pro veřejnost. Knihovna vznikla z nápadu a daru jedné rodiny a z pochopení představitelů obce, kteří zajistili pro knihovnu vhodné prostory. Postupně k vybavení knihovny přispěli i další dárci knih a časopisů. V knihovně jsou k dispozici i tituly, které v rámci výměnného fondu dlouhodobě zapůjčila zastřešující Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně.

Knihovna obsahuje hlavně beletrii, a to uznávané tituly jak z oblasti světové, tak české literatury, ale nabízí i četbu zábavnou, napínavou, poučnou. 

 

Proč knihovna?

Je prokázáno, že i v současné době, plné elektronických médií, které jsou schopny zprostředkovat neuvěřitelné množství informací a prožitků, má čtení knih v životě lidí stále své nezastupitelné místo, a to nejen proto, že vyžaduje koncentraci a určité zklidnění v uspěchané době, ale také tím, že pěstuje představivost a fantazii.

V celé zemi je přibližně 5500 veřejných knihoven. V roce 2008 mělo průkazku do knihovny 1,4 milionu čtenářů, kteří si ve veřejných knihovnách půjčili 66,5 milionu knih.

  

Kdo může zdejší knihovnu využívat?

Do knihovny může přijít každý, kdo má zájem. Při výpůjčce musí dodržovat výpůjční řád. Používání knihovny je bezplatné.  Při první návštěvě je vyžadován průkaz identifikace a kontakt na čtenáře. Výpůjční doba pro jednu výpůjčku je 2 měsíce.  Maximální počet jednorázově vypůjčených titulů je 5. Vypůjčené tituly je nutno zapsat do výpůjčních lístů.

Knihovna nemusí sloužit pouze a jen k půjčování knih, může se stát jedním z dalších společenských míst, kde se lidi mohou setkávat.

 

 Výpůjční doba

Výpůjční doba je každý pátek od 17.00 hodin min. do 18.00 hodin, jinak podle potřeby. Změny budou oznámeny na těchto webových stránkách.


 

Přijďte, vyberte si, čtěte, potěšíte se.

S případnými dotazy se prosím obracejte na  e-mail:  vera.cerna@zdrav.cz

 

OBRÁZEK : do_knihovny_uvod.jpg