OBRÁZEK : knihovna_brada.jpg

 

Latinské výroky, přísloví, rčení

 

Sero venientibus ossa

Pozdě přicházejícím zbudou kosti

Srovnej:

Pozdní hosti jedí kosti

Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí

Accepto damno ianuam claudo

Po vykradení zavírám dveře

(Kdybych to byl býval udělal dřív)

Srovnej:

Pozdě bycha honit 

Sublata lucerna omnes mulieres aequales sunt

Když zhasne lampa, jsou všechny ženy stejné

Srovnej:

Potmě každá kočka černá