OBRÁZEK : knihovna_brada.jpg

 

Latinské výroky, přísloví, rčení

 

Pennas incidere

Přistřihnout křídla

(Omezit, přibrzdit něčí vliv, moc nebo i přílišnou bujarost)

Tunc fit fur homo, cum rem audet atque locum

Člověk se stává zlodějem, když mu věc a místo dodají odvahu 

Srovnej:

Příležitost dělá zloděje

Ignem igni incitare

Oheň ohněm podněcovat

(Význam - zvětšovat zlo)

Srovnej:

Přilévat teplé k horkému, olej do ohně, kyselého k octu; přiložit polínku do ohně

Claudi vicinus claudicat ipse brevi

Soused chromého brzy začíná kulhat sám

(Špatné vlivy a příklady)

Srovnej:

Při kulhavém kulhati se naučil

Verba movent, exempla trahunt

Slova povzbuzují, příklady táhnou

Srovnej:

Lepší dobrý příklad nežli písma výklad

Post festum venire

Přijít po slavnosti

Srovnej:

Přijít s křížkem po funuse

Que expectit animus, libenter credit

Co si kdo v nitru přeje, tomu ochotně věří

Srovnej:

Přání je otcem myšlenky

Quis contra torrentem

Kdo půjde proti proudu

Srovnej:

Proti proudu těžko plavati

De gustibus non est disputandum

O chuti se nediskutuje, vkus je mimo diskuzi

Srovnej:

 Proti gustu žádný dišputát

Veritas odium parit

Pravda rodí nenávist

Srovnej:

 Pro pravdu se lidé zlobí

In medio mari quaerit undas

Na širém moři hledá vlny

Insanus medio flumine quaerit aquam

Šílenec po vodě pátrá, i když je uprostřed vln

(Počínat si pošetile)

Srovnej:

 Pro oči nevidět

Propter barnam et statutam

Pro bradu a postavu

(Být někomu nakloněn pouze z iracionálních, subjektivních důvodů, nikoli např. pro jeho dobré vlastnosti, zásluhy apod.)

Srovnej:

Pro krásné oči

Acerbum est, pro benefactis cum mali messem metas

Je trpké za dobrotu sklidit špatnou odměnu

Srovnej:

Pro dobrotu na žebrotu

Per risum multum debes cognoscere stultum, 

Per risum rarum poteris cognoscere gnarum

Častý smích ti prozradí přihlouplého kmána,

vzácný smích, jen tu a tam, učeného pána

Srovnej:

Prázdný sud nejvíc duní

Qui nimis propere, minus prospere

Kdo jedná příliš spěšně, jedná méně prospěšně

Srovnej:

Práce kvapná, málo platná

Cave canem

Střez se psa

Srovnej:

Pozor, zlý pes

Sero venientibus ossa

Pozdě přicházejícím zbudou kosti

Srovnej:

Pozdní hosti jedí kosti

Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí

Accepto damno ianuam claudo

Po vykradení zavírám dveře

(Kdybych to byl býval udělal dřív)

Srovnej:

Pozdě bycha honit 

Sublata lucerna omnes mulieres aequales sunt

Když zhasne lampa, jsou všechny ženy stejné

Srovnej:

Potmě každá kočka černá