OBRÁZEK : knihovna_brada.jpg

1. března 2021 uplynulo 100 let od vydání knihy Osudy dobrého vojáka Švejka spisovatele Jaroslava Haška

Ceny 28. ročníku Českého lva rozdány

Ceny filmových kritiků za rok 2020 rozdány

Ceny Thálie 2020

Co víme o Martinovi z Tours - svátek sv. Martina 11. 11. 

Nobelovu cenu za literaturu pro rok 2020 získala americká básnířka Louise Glucková

Literární ceny 19. ročníku Magnesia Litera rozdány

 

Mezinárodní Bookerovu cenu za literaturu pro rok 2020 získala kniha The Discomfort of Evening (přeložila bych - Nepříjemný večer) holandské spisovatelky Marieke Lucas Rijneveld a překladatelky do angličtiny Michele Hutchison.

Spisovatelka Marieke Lucas Rijneveld se narodila roku 1991 v Holandsku. Je nejmladší autorkou, která Bookrovu cenu získala. Přestože pracuje stále na mléčné farmě, je považována za nejzajímavější zjev nizozemské literatury.

Discomfort of Evening vypráví nešťastný příběh dívky a její přísně křesťanské farmářské rodiny na venkově v Nizozemsku. Vpodstatě jde o studii rodiny, která se rozpadla v šílenství zármutku ze ztráty bratra, syna, člena rodiny. Příběh je vyprávěn svébytným způsobem, který je právě na knize ceněn.

Pozvánka pro obyvatele obce Brada-Rybníček

Pozvánka na varhaní koncert na Bradech

Cena  Audiokniha roku 2019 udělena

Vyhlášení knižních cen bude až na podzim. Magnesia Litera se kvůli koronaviru odkládá

Nominace na cenu Magnesia Litera pro rok 2020 

 

23. duben - Světový den knihy a autorských práv

 

Dnes je mezinárodní den dětské knihy - International Children's Book Day

Mezinárodním dnem dětské knihy je od roku 1967 právě 2. duben, den výročí narození Hanse Christiana Andersena.

Kdo by neznal z dětství třeba Malou mořskou vílu, malého Káje a sněhovou královnu. Knihovníci pořádají v tento den mnoho akcí, třeba Noc s Andersenem.

V roce 1953 roce bylo založeno Mezinárodní sdružení pro dětskou knihu (International Board on Books for Young People, zkratkou IBBY), což je mezinárodní nevládní organizace UNESCO se sídlem ve Švýcarsku v Curychu. Mezi první členy patřila i známá spisovatelka dětských knih Astrid Lindgrenová. Cílem nejen tohoto dne, ale celého Mezinárodního sdružení pro dětskou knihu je přinést do dětských rukou četbu, neboť právě knihy podporují dětskou fantazii. Zároveň se snaží upozorňovat na nové dětské knihy. V České republice se můžeme setkat s mnoha projekty podporující dětskou knihu - např. projekt Čteme dětem, který nabádá rodiče, aby četli svým ratolestem a populární Noc s Andersenem.

V roce 1961 ustanovil Mezinárodní divadelní institut Světový den divadla.
Každý rok 27. března má připomenout divadelní umění a jeho nesčetné podoby prostřednictvím nejrůznějších divadelních akcí. Letošní rok je v tomto ohledu více než atypický, a tak alespoň sledujme internetové nebo televizní nabídky.

Dětský den v knihovně 

V neděli 12. 5. 2019 se konalo v obci Brada-Rybníček na Vinici 4. Setkání u kaple sv. Isidora 

Dne 12.5. 2019 ve 14 hodin se koná 4. Setkání u kaple sv. Isidora na Vinici, obec Brada-Rybníček, které pořádá spolek Isidor. První neděli po desátém květnu je setkání připomínkou slavných poutí, které se zde v dávných časech konaly.

25. mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha se koná 9. - 12. 5. 2019 na Výstavišti Praha

Už je tu jaro a nejvyšší čas vynášet Moranu. U kaple sv. Isidora na Vinici v obci Brada-Rybníček jsme se sešli na Květnou neděli a potkali se s krásným počasím. Děkujeme panu Pospíšilovi za hudební doprovod a lesní školce Ostružinka za organizaci a účast!

Poznávací zájezd pro knihovnice a knihovníky do Chlumce nad Cidlinou

Dne 11. 4. 2019 zorganizovala pí Dana Michlová z KVČJ pro knihovnice a knihovníky jičínského okresu poznávací zájezd do nové knihovny v Chlumci nad Cidlinou a také do zámku Karlova koruna tamtéž. Všichni jsme měli možnost získat nové poznatky, potkat se s kolegy a kolegyněmi z malých i větších knihovnen a společně zažít příjemný den.

 

Magnesia Litera za rok 2018 udělena

 

Adepti na cenu Magnesia Litera za rok 2018

 

Černínský palác a Vyšehrad - tématický zájezd knihovníků jičínského okresu

 

Muž, kvůli němuž letos nebude Nobelova cena za literaturu, dostal dva roky 

 

Spisovatel Jiří Hájíček odmítl Státní cenu za literaturu 

 

Co se stalo 7. září 1968 v Jičíně, se můžete dozvědět zde

 

Výstava obrazů v knihovně Brada-Rybníček

Z nápadu a iniciativy zastupitele obce Brada-Rybníček, ing. Lubomíra Nekvasila, za podpory starosty obce ing. Petra Svobody a ve spolupráci s místní knihovnou se uskutečnila při setkání občanů a přátel obce, dne 11. 8. 2018, výstava obrazů Vratislava Kůtka a Jiřího Ticháčka.

Vratislav Kůtek žil v části obce Rybníček v letech 1950 – 1970. Podle výpovědi těch, kteří ho osobně poznali, ať pracovně nebo společensky, to byl člověk velmi nadaný v mnoha různých směrech. Byl velmi šikovný řemeslník, který uměl „černé řemeslo", výborný muzikant, který ovládal hru na klarinet a saxofon, ale i nejen místními obyvateli vyhledávaný malíř, který uměl zachytit zajímavý kolorit místní krajiny. Hodně obrazů zachycuje různé pohledy na Brada. Byl velmi plodný malíř, a proto se podařilo pro výstavu obstarat 30 originálů jeho obrazů. Obrazy zapůjčilo 12 majitelů, a to z Brad, Rybníčku, Jinolice, Javornice a Jičína.

Ing. Jiří Ticháček žije na Bradech od roku 2000. Během své pracovní aktivity zastával manažerské funkce v různých firmách, byl také starostou obce Brada-Rybníček. Po odchodu do penze se začal věnovat koníčku, kterým se stalo malování. Na výstavu poskytl 6 obrazů s motivy krajiny, hlavně kostela sv. Bartoloměje na Bradech.
Na výstavě byly umístěny listy papíru, na které se návštěníci výstavy mohli podepsat. Spočítali jsme 46 podpisů a 16 pochvalných komentářů na adresu vystavovatelů i organizátorů akce.

Foto - Ing. Nekvasil, Mgr. Černý

zpracovala RNDr. Věra Černá
knihovnice

Varhanní koncert v kostele sv. Bartoloměje na Bradech - 7. 9. 2018

Ars Poetica na Vinici
Účastníci letního programu sdružení Ars Poetica navštívili 1. srpna obec Brada-Rybníček. Po prohlídce kostela sv. Bartoloměje na Bradech se shromáždili u kaple sv. Isidora, kde bylo původně plánováno setkání s akademickou malířkou a spisovatelkou Kateřinou Černou. Kapli však v současné době i přes velká vedra opravuje spol. Vyva s.r.o., a tak se celá akce přemístila na zahradu přilehlého domu č.p. 13. Všichni měli možnost prohlédnout si kromě jiného knížečky Kateřiny Černé, které postupně vydává nakladatelství Bylo nebylo, za které tuto konkrétní akci organizovala Anna Pleštilová. Knížečky a ukázky výtvarných prací včetně besedy s autorkou vzbudily u přítomných velký zájem.

Letní setkání společnosti Ars poetica (http://arspoetica.cz)organizuje ThLic. Petr František Burda, Th.D. - odborný asistent Katedry kulturních a náboženských studií z Univerzity v Hradci Králové.

Starosta obce Brada-Rybníček zve obyvatele na posezení a výstavu

V pátek 29. června se konal v obci Brada-Rybníček Dětský den. Kromě sportovních aktivit, které se konaly na místním hřišti, měly děti možnost v knihovně kreslit nebo vyrábět drobnosti z papíru.

Do 9. července 2018 můžete shlédnout v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně výstavku drobných prací akademické malířky Kateřiny Černé.

Knihovníci v Lánech uctili památku T. G. Masaryka..... 

Setkání u kaple sv. Isidora na Bradské Vinici, tentokrát již třetí v pořadí se koná podle tradice v neděli, která následuje bezprostředně po 10. květnu, tedy 13. května 2018 ve 14 hodin.... 

Začal 24. mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha 2018.
V rámci mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha probíhá každoročně na 400 zajímavých doprovodných pořadů - besed, autogramiád, autorských čtení, dílen, výstav atd.....

Magnesia Litera 2018

 

Máte doma knihy, které už nikdo nechce číst?

Vyrobte z nich něco jiného. Poradím vám.

 

Českého lva pro rok 2018 získal film Bába z ledu

 

Vánoční koncert v kostele sv. Bartoloměje na Bradech 23. 12. 2017

 

Dne 12. října 2017 uspořádala Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně poznávací exkurzi pro pracovníky regionálních knihoven. V rámci této akce jsme navštívili oceněnou knihovnu roku 2016 v Batňovicích. Vyslechli jsme přednášky starostky obce, ředitelky školy a knihovnice, jejichž zásluhou byla obec v r. 2016 oceněna. Dále jsme navštívili Muzeum bratří Čapků v Malých Svatoňovicích. 

 

 

Knihovnice na Bradech
Součástí 21. KNIHOVNICKÉ DÍLNY, kterou NA TÉMA Český rok aneb TRADICE tradičně i netradičně uspořádala Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, byla dne 13. září poznávací exkurze na Brada u Jičína. Knihovnice z celé republiky se podívaly ke kapli sv. Isidora na Vinici a seznámily se s její historií, potom vystoupily ke smírčímu kříži na vrchu Brada, odkud je krásný rozhled po krajině. Dále navštívily kostel sv. Bartoloměje na Bradech, kde je uvítal starosta obce ing. Petr
Svoboda a vyslechly přednášku s praktickými ukázkami hudebních skladeb a nástrojů z dob minulých p. Michaela Pospíšila. Bohatý program byl zakončen společnou večeří v Hospůdce na Jívě a zpěvy za doprovodu spřátelené hudební skupiny z Jičína. 

 

Tradiční vánoční koncert v kostele sv. Bartoloměje na Bradech 23. 12. 16

 

Obec Brada-Rybníček pořádá BARTOLOMĚJSKÝ kulturní týden

 

Dětský den 2015 v knihovně 

Děti kreslily co je napadlo. Některé obrázky byly inspirovány obrázkovými hádankami, které děti s nadšením luštily.

 

Dětský den v obci Brada-Rybníček -  27. 6. 2014

Dětský den 2013

Dětský den V obci Brada-Rybníček se konal 28. 6. 2013, poslední páteční odpoledne školního roku, kdy děti dostaly vysvědčení. Vedle dětí se oblíbené akce zúčastnilo i mnoho dospělých, kteří tvořili doprovod dětem nebo se prostě přišli podívat.  Děti podle věku a schopností soutěžily v různých sportovních disciplínách, jako např. střelba ze vzduchovky na cíl, skákání pytli, kopání míče do branky atd. Kdo z dětí chtěl, mohl také v knihovně nakreslit obrázek. Letošní téma bylo - Namaluj svoji babičku. Vzniklo několik velmi hezkých prací, které se účastní výtvarné soutěže, kterou vyhlásila Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně. Výsledky soutěže mají být vyhlášeny koncem roku 2013.

Jak to probíhalo                                                      

  Výtvarné práce

 Výsledky soutěže -  Namaluj svoji babičku

 RNDr. Věra Cerná

 

Dětský den 2012

Zábavné odpoledne si užily děti v obci Brada-Rybníček. Byly pro ně připraveny různé soutěže, které vyžadovaly určitou zručnost, soustředění, ale také poskytovaly zábavu, a to nejen soutěžícím, ale i přihlížejícím. Děti také v knihovně kreslily. Protože v červenci začíná jedna z největších mezinárodních sportovních událostí -  Letní olympijské hry, na výkresech větších dětí se objevovaly výjevy z různých sportů. Menší děti pak kreslily, co je napadlo. Porota vyhodnotila sportovní výkony, děti předvedly své obrázky všem soutěžícím i přihlížejícím. Výkony dětí byly odměněny potleskem a zajímavými cenami.

 

Organizačně se na uspořádání odpoledne pro děti podílela finančně obec, organizačně rodina Pristandova, p. Karásek a obecní knihovna.

 

Jak to probíhalo, výtvarné umění

 

Za fotografii z Dětského dne 2012 jsme obdrželi ocenění

 RNDR. Věra Černá